De werking van violet glas

Werking

De zon straalt zichtbare en onzichtbare lichtdeeltjes uit. Het zichtbare spectrum is voor onze ogen te onderscheiden wanneer wit licht door een glazen prisma geleid wordt. Tegelijkertijd bevat licht echter ook een deel dat in het bereik van elektromagnetische golflengten van infrarood en UV-A ligt en dat onzichtbaar is voor onze ogen.

Zonlicht stelt alle planten in staat om te groeien. Als ze aan de zon blootgesteld blijven nadat ze volgroeid zijn verandert het effect van het licht en versnelt het licht het moleculaire afbraakproces. Violet glas werkt als een natuurlijk filter dat alleen het zonlicht doorlaat dat de kwaliteit van kostbare en gevoelige stoffen beschermt en verbetert.

Er is tegenwoordig een groot spectrum van verpakkingsmaterialen beschikbaar waarvan er veel lichtdoorlatend zijn. De volgende grafiek laat zien in hoeverre licht verschillende materialen kan binnendringen:

Violet glas blokkeert het volledige spectrum van zichtbaar licht met uitzondering van het violette gedeelte. Tegelijkertijd is het wel doordringbaar voor straling in het spectrale bereik van UV-A en infrarood licht.

Deze unieke combinatie biedt optimale bescherming tegen de verouderingsprocessen die in gang gezet worden door zichtbaar licht, waardoor de houdbaarheid en kracht van producten verbeterd worden.

Om deze voordelen te onderbouwen heeft Miron Violet Glas zelf en in samenwerking met wetenschappelijke instellingen een serie testen uitgevoerd. Verdere bevestiging van de werking komt van de wetenschap van biofotonica.

Bron: website Miron. Overgenomen en vertaald met toestemming. Vertaling: Just Flow

Scroll naar boven